INETD Fatih Projesi Sayfaları: İnternet Teknolojileri Derneği FATIH projesini ile ilgili çalışalarını, görüşlerini bu webte sunmaktadır.

" Bilgilenme, Diyalog, Ortak Akıl ve Yol Haritası Arayışı "

1-4 Mart 2012 Toplantısı


2-4 mart tarihlerinde fatih projesini derinliğine anlama, tartışma, öneri oluşturma amaçlarıyla Ankara'da bir toplantı planlıyoruz.
Esas olarak projenin bileşenlerini Yeğitek ekibi anlatacak. Bizde soru ve önerilerimizle anlama, ve ortak akıl oluşturma cabasına gireceğiz.
1 martda Ankaradaki bir pilot okulda uygulamayı yerinde göreceğiz, yönetici,öğretmen ve öğrencilerle konuşacağız.
Etkinlik YEĞITEK (MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) Tesislerinde yapılacaktır.
İlgilenler, fatih@inetd.org.tr adresine yazsınlar.

Akademisyenler Çalıştayı |
Fatih Calistayi Dokumanlari: Taslak Rapor html | pdf | odt | doc | Rapor sunumu pdf | odp | ppt | | Ek Raporlar: Kursat Cagiltay Icerik Notlari | Oyun ve Similasyon Notlari || Safure Bulut - notlari
Kampus Teknololojiri sunumlari: Mustafa Akgul ( pdf ) | Cengiz Hakan Aydin ( pptx ) | Orcun Madran ( pdf ) | Tarkan Gurbuz ( ppt ) | Kursat Cagiltay (pptx)

Kampus Teknololojileri 2013 sunumlari: Mustafa Akgul ( pdf ) | ( odp ) | Orcun Madran Sunum ( pdf ) | Orcun Madran - TBMM TUtanagi ( pdf ) | M. Sahin Bülbü ( pdf ) | Cengiz Hakan Aydin ( pdf ) |

Fatih Zirvesi: web | Mustafa Akgül Sunumu pdf | odp | ppt

27 ocak 2011 ToplantısıMEB Fatih Projesi WebiINETD: Fatih Projesi Katılımcı bir şekilde hayata geçirilmelidir

Belgeler:

OECD 2002 Raporu: "Quo Vademus?The Transformation of Schooling in a Networked World", R.L. Venezky, C. Davis, ver:8c, OECD/Peri, mart 2002

NY Times, 3/9/2011, Grading the Digital School: html | pdf | odt | doc


LA Times Michael Hiltzik 5/02/2012 Makalesi
Lein Buse Slow Down Apple makelesi
Hollanda-ipad-deneyi


Inter America Development Raporlari:
ICT4E deneyimleri: Latin America, Ekvator, Brezilya, ... | Peru deneyimi: Economist haberi | Ilgili Rapor: Peru.pdf
Çeşitli Eğitim Dökümanları


Inet-tr'11 Fatih Oturumları dokumanları: Fulya Sari: Fatih Projesine bir Egitim Reformu Projesi Diyebilir miyiz? | Ali Baykal | Selçuk Özdemir || Ali Ekrem Özkul: pdf | doc | odt

MEB AB'12 sunumu